Naziv tvrtke:
Marjan Auto d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Matice Hrvatske 15A
HR-21000 Split
Pravna forma:
d.o.o.
Telefon:
021/467222, 021/271-850, 021/271-866
Fax:
021/467200
E-mail:
Matični broj:
3673687325
Sudski registar:
Split
Matični broj subjekta:
0600558604
PDV-ID:
73749851633
Banka:
Broj banke:
Broj računa:
IBAN: