Naziv tvrtke:
Marjan Auto d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Matice Hrvatske 15A
21000 Split
Pravna forma:
Telefon:
+385 21 467222
Fax:
+385 21 467200
E-mail:
Matični broj:
060058604
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
3687325
IBAN:
BIC
GISA broj: